Learning in/of solitude in the context of pedagogical monoseology

(1) * Elżbieta Dubas Mail (The University of Łódź, Poland, Poland)
*corresponding author

Abstract


The article deals with the issue of learning in/of solitude. It is a cognitive category of pedagogical monoseology, the research area of which covers two key terms: solitude and learning. Empirical research conducted in Poland on a group of 19 people on the threshold of adulthood (aged 18-25) showed a very wide range of learning in/of solitude, which not only manifests itself as coping with loneliness, but also means getting to know oneself, looking for space for self-realization in a situation of chosen solitude and silence. The reflectiveness of young adults in the period of development moratorium deserves attention. Research reveals the relationship of their learning in / of solitude with andragogic theories of adult learning, in particular with the theory of existential learning.


Keywords


pedagogical monoseology; learning in/of solitude; the threshold of adulthood

   

DOI

https://doi.org/10.31763/jsse.v2i1.27
      

Article metrics

10.31763/jsse.v2i1.27 Abstract views : 691 | PDF views : 255

   

Cite

   

Full Text

Download

References


Domeracki, P. (2006). Meandry filozofii samotności. In P. Domeracki & Wł. Tyburski (Eds.) Zrozumieć samotność Studium interdyscyplinarne (pp.15 – 25). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Domeracki, P. (2018). Horyzonty i perspektywy monoseologii. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Domeracki, P. (2022). The Philosophy of Solitude. In J. Stern, M. Wałejko, Ch. A. Sink & Wong Ping Ho (Eds.) The Bloomsbury Handbook of Solitude, Silence and Loneliness (pp.19 – 33). London, New York: Bloomsbury Academic. https://doi.org/10.5040/9781350162181.0010

Dubas, E. (2000). Edukacja dorosłych w sytuacji samotności i osamotnienia. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Dubas, E. (2007). Sztuka i samotność. Przyczynek do monoseologii pedagogicznej. In M. Zalewska-Pawlak (Ed.) Samotność oswojona przez sztukę (163 – 184). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Dubas, E. (2017). Uczenie się z własnej biografii jako egzemplifikacja biograficznego uczenia się. Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, 1(4), 63 – 87.

Dubas, E. (2022). Adult Loneliness. In J. Stern, M. Wałejko, A. Ch. Sink & Ping Ho Wong (Eds.) The Bloomsbury Handbook of Solitude, Silence and Loneliness (pp. 261 – 275). London, New York: Bloomsbury Academic.

Gara, J. (2021). Istnienie i wychowanie Egzystencjalne inspiracje myślenia działania pedagogicznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Illeris, K. (2006). Trzy wymiary uczenia się Poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej teorii uczenia się. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu.

Jarvis, P. (1987). Adult Learning in the Social Context. London: Croom Helm.

Jarvis, P. (2004). Adult Education and Lifelong Learning. Theory and Practice, London – New York: Routledge-Falmer. https://doi.org/10.4324/9780203561560

Koch, P. (1994). Solitude A Philosophical Encounter, Chicago and La Salle, Illinois: Open Court.

Lipman, M. (2021). Myślenie w edukacji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Malewski, M. (1998). Teorie andragogiczne Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Malewski, M. (2010). Od nauczania do uczenia się O paradygmatycznej zmianie w andragogice. Wrocław Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Mezirow, J. (1991). Transformative Dimensions of Adult Learning. San Francisco: Jossey-Bass.

Rembierz, M. (2013). Oblicza samotności w edukacji. Samotność i odosobnienie wśród zasad wychowania intelektualnego i kształtowania samodzielności poznawczej. Horyzonty Wychowania, 23, vol. 12, 55 – 75.

Stern, J. (2022). Introduction Personhood, Alone and Together – Solitude, Silence and Loneliness in Context. In J. Stern, M. Wałejko, Ch. A. Sink & Wong Ping Ho (Eds.) The Bloomsbury Handbook of Solitude, Silence and Loneliness (pp. 1 – 9). London, New York: Bloomsbury Academic. https://doi.org/10.5040/9781350162181.0007

Stern, J., Wałejko, M., Sink, Ch. A., & Wong Ping Ho (Eds.) (2022). The Bloomsbury Handbook of Solitude, Silence and Loneliness,. London, New York: Bloomsbury Academic. https://doi.org/10.5040/9781350162181

Wałejko, M. (2016). Osobno i razem Personalistyczne wychowanie do samotności i do wspólnoty. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Elżbieta DubasJournal of Silence Studies in Education


Published by Association for Scientific Computing Electronics and Engineering (ASCEE)
Website: https://jsse.ascee.org/index.php/jsse/index
email: jsse@ascee.org
P-ISSN: 2808-1005
Address
: 19 Ancora Imparo Way, Clayton VIC 3800, Australia


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

View JSSE Stats